Tiimipeliä, prosesseja ja laajoja kokonaisuuksia

Ville Skants

Olen työskennellyt 10 vuotta erilaisten web-pohjaisten tietojärjestelmien parissa julkisen ja yksityisen sektorin projekteissa. Ensimmäisessä asiakasprojektissa Codeolla pääsen uudistamaan TE-palveluihin liittyviä tietojärjestelmiä. Projekti mielenkiintoinen ja haastava, joten siinä on mahdollisuus kartuttaa omaa osaamista.

Kokonaisuuksien ja prosessien hahmottamista

Teknologiapuolella omaa mukavuusaluetta edustaa selainpäässä React ja Angular sekä taustapalveluissa C# ja .NET. Näiden lisäksi devaajan työssä vaaditaan kokonaisuuksien ja prosessien hahmottamista sekä tietysti tiimipeliä. Codeossa minuun vetosivat yrityksen kulttuuri ja toimintatavat. Näin esimerkkinä, oli hienoa, kun sai itse valita mieleisen asiakasprojektin ennen kuin laittoi nimen paperiin.