Tietosuojaseloste Miten, miksi ja mitä henkilötietoja Codeo käsittelee?

Codeo Oy toimii yritysasiakkaiden kanssa ja käsittelee myös työnhakijoidensa henkilötietoja. Codeo käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Codeon käsittelemiin henkilötietoihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää Codeon

  1. Asiakas- ja markkinointirekisterin selosteen
  2. Rekrymarkkinointirekisterin selosteen
  3. Työnhakijarekisterin selosteen
  4. Rekistereitä koskevat muut tiedot

Asiakas- ja markkinointirekisterin seloste

Rekisterinpitäjä
Codeo Oy
Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
Puhelin: +358 44 5673520
Sähköposti: tommi.aho@codeo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tommi Aho
toimitusjohtaja
Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
Puhelin: +358 44 5673520
Sähköposti: tommi.aho@codeo.fi

Rekisterin nimi
Codeo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen, analysointi ja kehittäminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä rekisterinpitäjän tiedottamisen suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaan henkilöistä:

● Etu- ja sukunimi
● Sähköpostiosoite
● Titteli ja toimenkuva
● Puhelinnumero
● Organisaation nimi ja Y-tunnus
● Postiosoite
● Historiatietoa yhteydenpidosta (mm. Päivämääriä, kirjoitetut viestit sekä muistiinpanoja tapaamisista ja puheluista)
● Ohje viestintätapaan
● Laskutustiedot
● Laskutusosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot asiakas- ja markkinointirekisteriin saadaan suoraan asiakkailta joko keskustelujen kautta, sähköpostitse, tai asiakkaan täytettyä Codeon yhteydenottopyyntölomake.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita Codeo Oy:n palvelutoimittajilla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekrymarkkinointirekisterin seloste

Rekisterinpitäjä
Codeo Oy
Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
Puhelin: +358 44 5673520
Sähköposti: tommi.aho@codeo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tommi Aho
toimitusjohtaja
Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
Puhelin: +358 44 5673520
Sähköposti: tommi.aho@codeo.fi

Rekisterin nimi
Codeo Oy:n rekrymarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköpostiosoitetta käytetään Codeon rekrymarkkinoinnin suuntaamiseen eli ura- ja uutiskirjeen lähettämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisterissä voidaan käsitellään seuraavia tietoja:
● Sähköpostiosoite
● Etu- ja sukunimi

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa tai henkilön täyttäessä ura- ja uutiskirjeen tilauslomakkeen.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita Codeo Oy:n palvelutoimittajilla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Työnhakijarekisterin seloste

Rekisterinpitäjä
Codeo Oy
Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
Puhelin: +358 44 5673520
Sähköposti: tommi.aho@codeo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tommi Aho
toimitusjohtaja
Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
Puhelin: +358 44 5673520
Sähköposti: tommi.aho@codeo.fi

Rekisterin nimi
Codeo Oy:n työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Codeon työnhakijoille viestimiseen sekä työnhakijan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisterissä voidaan käsitellään seuraavia tietoja:

● Etu- ja sukunimi
● Sähköpostiosoite
● Puhelinnumero
● Osaamisprofiili ja toiveet työnkuvasta
● CV
● Muistiinpanoja tapaamisista ja keskusteluista

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse ja tapaamisissa.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita Codeo Oy:n palvelutoimittajilla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekistereitä koskevat muut tiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön (ks. tiedot yllä). Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän Yhteyshenkilöön (ks tiedot yllä).

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen Codeo Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere.

Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnössä tulee mainita: Henkilön nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero sekä rekisterin nimi.

Rekisterien suojaus ja tietoturva

Codeon rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Codeon erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Codeon palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä Codeon toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Evästekäytännöt

Mikäli käytämme evästeitä, ilmoitamme siitä erillisellä ilmoituksella sivuston selauksen aikana. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Jos päätät estää evästeet, käytämme silti täysin pakollisia evästeitä, jotka ovat seuraavat:

  1. Evästetieto siitä, että et salli muita evästeitä käytettävän sivustolla. Muuten joutuisit uusimaan evästekieltopäätöksesi joka kerta, kun siirryt toiselle sivulle sivustollamme.
  2. 2-6 kappaletta tietoturvan kannalta välttämätöntä evästettä, jotka eivät sisällä mitään tietoa sinusta tai laitteestasi. Evästeiden nimet ja sisällöt luodaan sattumanvaraisesti. Niiden avulla tunnistamme robottikäyttäjät ja suojaamme sivustoa haitallisia hyökkäyksiä vastaan.

Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta kokonaan (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista). Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, joudut näkemään eväste-kyselyn jokaisella sivulatauksella uudelleen.