Codeolaisia töissä pöydän ääressä

Palkat Palkka on keskeinen asia, siksi se on meillä näkyvillä.

Palkat

Palkka on keskeinen asia työsuhteessa ja siksi meillä on selkeä, läpinäkyvä sekä reilu palkka.

Codeo maksaa ohjelmistokehittäjille erittäin hyvää palkkaa.

  • Kehittäjiemme palkkataso on toimialan parhaan 10 % joukossa.
  • Vuonna 2021 liikevaihdosta 80 % käytettiin palkkoihin.
  • Ohjelmistokehittäjä sai keskimäärin yli 60 % tekemästään asiakaslaskutuksesta.
  • Mediaaniansio vuonna 2021 oli 6 487 €/kk.

Palkkamallimme on kerrottu läpinäkyvästi omalla sivullaan. Mallissa on olennaista, että henkilön tekemällä työllä on suora yhteys hänen ansioonsa ja että koko henkilöstö osallistuu yrityksen voitonjakoon. Hyvä palkka on yrityksemme strateginen valinta.

“Palkkamallimme on palkka-avoimuuden ja palkkatasa-arvon malliesimerkki”.

Liisa

Raakadata palkkatoteutumista

Codeo on aidosti läpinäkyvä ja siksi julkaisemme palkkatietomme. Kuvassa 1 näkyy palkkojen maksun raakadata edelliseltä 12 kuukaudelta. Palkat on esitetty siten kuin ne ovat tililtä lähteneet; mukana ovat pohjapalkka, provisiopalkka, vuosibonus, sairausajan palkka, vuosiloma-ajan palkka ja lomarahat.

Yrityksen arki näkyy tässä raakadatakuvassa monenlaisena vaihteluna: Edellisen vuoden bonukset on maksettu seuraavan vuoden helmikuussa, joskus Codeolla on aloittanut uusia tekijöitä keskellä kuukautta, joskus joku taas on halunnut tehdä vajaata työaikaa lastenhoidon vuoksi. Välillä lomaa on venytetty palkattomana, provisioiden maksuaikataulua on säädetty, ja niin edelleen. Näiden toteumalukujen perusteella lasketut vertailukelpoiset palkat löytyvät Kuvasta 3.

Kuva 1. Raakadata Codeon kehittäjilleen maksamista palkoista viimeisen vuoden ajalta. Jokainen piste kuvaa yhden kehittäjän palkkaa tiettynä kuukautena.

Palkkavertailu

Codeossa koodareille maksettujen palkkojen vertailu ammattiryhmän yleiseen palkkatasoon on esitetty Kuvassa 2 ja 3.

Yleistä koodareiden palkkatasoa on valittu kuvaamaan Tilastokeskuksen aineisto ammattiluokan “25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat” osalta.

Codeossa ansio muodostuu pohja- ja provisiopalkasta, sairaus- ja vuosilomien palkasta, vuosibonuksesta ja lomaltapaluurahasta. Luvut perustuvat raakadataan (Kuva 1), josta on poistettu erikoistapauksia, jotka haittaavat vertailtavuutta kokopäivätyötä tekevän koodarin palkkaan. Näitä ovat esimerkiksi osa-aikaisuudet ja palkattomat lomat.

Kuva 2. Ohjelmistokehittäjien yleinen palkkakehitys

Kuva 3. Codeon palkkakehitys

Osingot

Osinkoja olemme maksaneet vuodesta 2018 lähtien. Siinä missä koodareiden palkitseminen perustuu ensisijaisesti osuuteen liikevaihdosta, on pääomistajien palkitsemisessa osingoilla tärkeä rooli. Seuraavissa dokumenteissa on Codeon koko osinkohistoria:

Vuosi 2018, 2019, 2020, 2021

Tule meille töihin

Hankkeita tulee ja hankkeita menee. Milloin sinä haluaisit hypätä mukaan - se on olennainen kysymys. Jos ydinosaamisesi on esimerkiksi Java- tai .NET-maailmasta ja siihen mausteet vaikkapa moderneista JavaScript-teknologioista niin lähtökohdat ovat olemassa.

Valitse kiinnostuksesi
Kokemusvuodet(Pakollinen)
Rekrykirje
Max. tiedoston koko: 2 MB.
Mikäli CV:si on liian iso, optimoi tiedoston kokoa esimerkiksi online-palvelussa
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.