Neurodiversiteettiä havainnollistava kuvituskuva lankapunoksesta, joka koostuu useista erivärisistä langoista.

Tapahtuma: Neurodiversiteetti asiantuntijatyössä

– Ihmisten moninaisuus yritysten vahvuudeksi –

Järjestimme yhteistyökumppaneidemme kanssa tapahtuman ”Neurodiversiteetti asiantuntijatyössä – Ihmisten moninaisuus yritysten vahvuudeksi” 27.10.2023.

Osallistujia oli yli 1400 ja tapahtuma koettiin erittäin hyödylliseksi ja silmiä avaavaksi. Yritykset ja ihmiset tarvitsevat oikeaa tietoa neuromoninaisuudesta ja siitä keskustelu on erittäin tärkeää.

Tapahtuma on katsottavissa maksuttomasti Youtubessa!

Miten luodaan työympäristö, jossa kaikki voivat päästä parhaimpaansa?

Muun muassa keskittymis- ja oppimiskyky, idearikkaus ja innostaminen ovat työelämässä arvostettuja ominaisuuksia, joihin liittyy myös neurodiversiteetti. Sen ymmärrys ja hyödyntäminen työelämässä on kuitenkin vielä käyttämätön mahdollisuus ja toisaalta väärinymmärrykset voivat aiheuttaa turhia ristiriitoja. Oikealla tiedolle on tarvetta. 

Noin 10-20% ihmisistä on neurokirjolla siten, että työympäristön ja -tapojen suunnitteluun on hyödyllistä kiinnittää erityistä huomiota, jotta hekin pääsevät työssään parhaimpaansa. Asian huomiointi ei ole kallista ja nämä muutokset vaikuttavat positiivisesti myös muiden työhön.

Seminaarin kohderyhmä on yritysten johto-, HR- ja esihenkilöstö, jotka ovat tutustumassa neuromoninaisuuteen. Seminaari auttaa hahmottamaan neuromoninaisuutta sekä sen vaikutuksia ja mahdollisuuksia asiantuntijatyössä. Tapahtumassa kerrotaan konkreettisista keinoista, joilla he voivat edistää asiaa työpaikallaan.

Puhujina on asiaan perehtyneitä tahoja, yritysten edustajia ja kokemusasiantuntijoita

8:15 – 9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 – 9:10 Tervetuloa. Tommi Aho, vastuullisuusjohtaja, Codeo

9:10 – 9:30 Neurovähemmistöjen moninaisuus ja ihmisten vahvuuksien löytäminen. Tero Jääskeläinen, MSc solution focused therapy, neuropsykiatristen kysymysten asiantuntija ja työelämäkouluttaja, Toisintekijät

9:30 – 9:50 Vähemmistöt mukaan yhdenvertaisuustyöhön. Saara Leppänen, inklusiivisen työelämän kehittäjä, antropologi

9:50 – 10:10 Neurokirjo työeläkevakuuttajan näkökulmasta. Jan Schugk, ylilääkäri, Työeläkeyhtiö Varma

10:10 – 10:30 Neurokirjo voimavarana. Salka Salkoharju, konsultointipäällikkö ja Jukka Mikkonen, tj., Unicus

10:30 – 10:45 Tauko

10:45 – 11:05 Ymmärtääkö työ – mistä puhun, millaista arkea elän? Sukkulointia työn ja elämän välillä. Näkökulmia neuromoninaisen perheen elämästä. Riikka Seppälä, Dare to Lead coach & neuropsykiatrinen valmentaja, Toivontiellä sekä Satu Lankinen, neurodiversity affirming coach and trainer

11:05 – 11:45 Paneelikeskustelu: Kokemusasiantuntijoiden ajatuksia neurokirjosta asiantuntijatyössä. Kokemusasiantuntijat: Minna Brockmann, rakennesuunnittelija, Sweco, Joni Kauppinen, asiantuntija, DNA, Jarkko Sikiö, people lead, Solita, Johanna Vuori-Karvia, inhmillisen turvallisuuden asiantuntija. Paneelin vetää Pauli Leinonen, toimitusjohtaja, TYÖNAIKA

11:45 – 12:05 Inkluusiosta innovaatiopotentiaaliksi. Saara Reiman, perustaja & konsultti, Konsulttitoimisto Kaiao

12:05 – 12:10 Loppusanat ja kiitokset

Tapahtuman yhteydessä julkaisimme Codeon kestävän työelämän käsikirjan, jonka voit ladata alta.

Kestävän työelämän käsikirja