Visy

Visyn erikoisalaa ovat kulunvalvontaratkaisut, joita käytetään esimerkiksi satamissa. Codeo modernisoi Visyn vanhentuneen tietojärjestelmän vastaamaan nykyisiä asiakastarpeita sekä mahdollistamaan järjestelmän jatkokehityksen myös tulevaisuudessa.

Web-sovelluksen nykyaikaistaminen onnistuu, kun teknologiat valitaan huolella ja loppukäyttäjien tarpeet ovat selvillä