Accountor

Accountor on talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuihin sekä ulkoistuspalveluihin erikoistunut konserni, jonka palveluksessa on noin 2200 ammattilaista 7 maassa. Yhtiö auttaa 150.000 asiakastaan hyödyntämään modernin teknologian ja digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia jokapäiväisessä tekemisessään.

Codeon Tuukka Toijonen on mukana kehittämässä tuntikirjausjärjestelmän uudistettua versiota, Kirjaamoa, joka on nyt käytössä pilottiasiakkailla.

– Järjestelmä on varsin monipuolinen ja hienosti toteutettu. Se on mukautettavissa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, koska työajanseurannan tarpeet vaihtelevat asiakkailla suuresti. Kirjaamossa on myös paljon automatiikkaa, mikä helpottaa käyttäjän arkea.

– Tämän SaaS-palvelun kehityksessä on ollut hienoa olla mukana. Järjestelmä integroituu muiden Accountorin ohjelmistojen kanssa ja Kirjaamon käyttäjäkunta tuleekin olemaan todennäköisesti suuri.

Tuukan vastuulla on front-kehitys ja tavoitteena on saada aikaan käyttäjiä miellyttävä käyttökokemus.

– Ohjelmistokehittäjän näkökannalta on tietysti aina mukava tehdä töitä moderneilla työkaluilla. Vue-frameworkin lisäksi käytössämme ovat mm. Eventbus, TypeScript sekä monia 3. osapuolten komponentteja.

– Projekti on tosi antoisa ja opettavainen. On laadukasta tekemistä ja sopivia haasteita, joita ratkotaan matkan varrella. Lopputulos tulee olemaan helppokäyttöinen ja kerätty data saadaan integraatioiden kautta tehokkaasti hyödynnettyä esimerkiksi palkanlaskennassa.

Uudistettu Kirjaamo tulee olemaan kovasti odotettu osa Accountorin Mepco-tuoteperhettä.

 – Codeo pystyi toimittamaan meille osaavaa henkilökuntaa nopeassa aikataulussa. Yhteistyö Codeon kanssa on ollut aina sujuvaa ja suoraviivaista. Kirjaamon uudistus on hyvä lopputulos sujuvasta yhteistyöstä, toteaa Mepcon tuotekehityksen vetäjä Heikki Tukiainen.

Uudistettu Kirjaamo tulee olemaan kovasti odotettu osa Accountorin Mepco-tuoteperhettä.

Tutustu lisää Accountoriin