Työn muotoilu ja esteetön rekrytointi

Tommi Aho, 1.9.2023

Monessa työtehtävässä saman tuloksen voi saavuttaa usealla eri tavalla. Se, että henkilö pääsee käyttämään osaamistaan ja muita vahvuuksiaan, tekee työnteosta tuottavaa ja mukavaa.

Tässä blogissa tutustumme työn muotoiluun ja esteettömään rekrytointiin. Asiantuntijana on Pauli Leinonen, joka on aiemmin työskennellyt Vamlasissa ja nyt toimii perustamansa Työnaika Oy:n puitteissa.

Aloitetaan siis kysymällä Paulilta, miten työtä voi käytännössä muotoilla!

Työn muotoilu

Työn muotoilun tavoite on määritellä työn sisältö ja organisointi siten, että henkilö pääsee käyttämään kykyjään parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo Pauli.

Kaikkien meidän tulisi muotoilla työtämme säännöllisesti – neurotyypistä riippumatta.

Pauli huomauttaa, että työn muotoilun tarve voi syntyä hyvin monenlaisista asioista. Työssä voi olla liiallinen kiire tai toimenkuva liian laaja. Voi olla työkyvyn alentumista tai ylimääräisiä oheistehtäviä, jotka on hyödyllistä karsia. Enenevässä määrin myös eläkkeelle jäävien työtehtäviä siirretään nuoremmille ja silloin systemaattisesta lähestymistavasta on hyötyä.

Neuroepätyypilliset henkilöt voivat muotoilla työnsä joskus hieman erilailla kuin mitä neurotyypilliset.

Kun keskitytään työn sisällön muokkaukseen, Pauli lähestyy asiaa kolmen vaiheen avulla: (1) työn palastelu, (2) palasten jaottelu ja valinta sekä (3) uuden työnkuvan kokoaminen valituista palasista.

Työn palastelussa auttaa visuaalinen nelikenttämalli. Missä on työn painopiste ja mitä muutoksia tarvitaan?

Toinen Paulin esittämä kuva, työn analyysi ammattitaitovaatimusten mukaisesti, auttaa myös työnkuvan määrittelyssä. Keskellä ovat työn ydinasiat ja/tai ammattitaitoa ja asiantuntemusta vaativat tehtävät. Mitä kauempana keskustasta tehtävä on, sitä kauempana se on työssä vaadittavasta ydinosaamisesta.

Työn organisoinnissa on paras kuunnella niin ikään työntekijää, joka itse tuntee parhaiten omat ominaisuutensa ja elämäntilanteensa.

Organisoinnissa Pauli nostaa tyypillisimmiksi harkinnan kohteiksi erilaiset keskittymisrauhaan vaikuttavat asiat: työajat, ympäristön hälyisyys sekä viestinnän määrä ja kanavat.

Luonnollisesti työn sisällön ja organisoinnin muokkausta on tehtävä yhdessä työyhteisön kanssa, jotta työnkulusta tulee kokonaisuudessaan sujuvaa.

Esteetön rekrytointi

Työnkuvan muotoilu on lähtökohtaisesti asialistalla aina silloin, kun uutta henkilöä rekrytoidaan. Rekrytoinnin onnistumiseksi on hahmotettava työn oleellinen ydin. Silloin voidaan keskittyä nimenomaan sen kyvykkyyden hankkimiseen – ja toisaalta – mahdollistaa henkilön tarvitsemat joustot työn kannalta epäolennaisissa asioissa.

Pauli kertoo, että neuroepätyypillisiä henkilöitä arvioidaan olevan 10-20% väestöstä, joten siinä joukossa on erittäin paljon osaamista. Esteetön rekrytointi pyrkii varmistamaan, että myös he ovat käytettävissä rekrytointia tehtäessä.

Hyvä rekrytointiprosessi huomioi ihmisten moninaisuuden ja esteettömyyden rekrytoinnin jokaisessa vaiheessa. Tähän Paulilla on hyviä vinkkejä:

  • Esteetön rekrytointi lähtee suunnittelusta. Työyhteisö kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun, jotta työnkuvan suunnitteluun saadaan monenlaisia näkökulmia ja kaikki ovat tietoisia asiasta.
  • Työhaastattelutila on oltava aistiystävällinen eli käytännössä rauhallinen ja riittävän iso. Lasikopit eivät oikein toimi. Henkilölle annetaan mahdollisuus istuutua haluamalleen paikalle.
  • Haastatteluvaiheessa voi kysyä onko jotain erityistä, jota kannattaa työhön liittyen huomioida. Silloin henkilö voi omista lähtökohdistaan kertoa huomioitavista asioista.
  • Työtapoihin liittyvät testit ovat käytännöllisiä. Niistä selviää esim. miten ryhmätyöskentely sujuu ja miten etänä johtaminen kannattaa hoitaa.
  • Työnäytteet ovat konkreettisia esimerkkejä työtehtävistä ja siten erinomainen mittari. Kevyempi tapa on ihan vaan kuvata työtehtävät ja keskustella niissä pärjäämisestä.
  • Pienen työnäytteen voi teettää jo hakemuslomakkeessa. Se helpottaa myös hakijaa valmistautumaan haastatteluun.
  • Perehdytys on helpompaa, kun tulevat työkaverit ovat osallistuneet rekryprosessiin alusta asti. Työssä aloittaessaan uuden henkilön kannattaa tulla kertomaan itsestään johonkin tapaamiseen.

Rekryprosessin hiomisen ohella olisi jotenkin kerrottava työstä kiinnostuneille, että meillä on tätä asiaa mietitty. Voihan käydä niin, että jotkin henkilöryhmät eivät ylipäätään muuten ota edes yhteyttä. Miten siis tiedottaa asiasta?

Ihan ensimmäiseksi kannattaa pitää mielessä selkeys ja realistisuus, suosittelee Pauli. Työpaikkailmoituksissa tulee kuvata konkreettisesti se mitä henkilöltä vaaditaan. Kaikilla tulee olla yhtenäinen käsitys ymmärtää mitä työ vaatii oikeasti. Esimerkiksi neurokirjon suhteen ei haeta velhoja koodareiksi. Oikeat kriteerit tulee olla mukana kaikissa keskusteluissa.

Kannattaa myös viestiä, että ollaan monimuotoinen työyhteisö, joka haluaa löytää sopivat ratkaisut työntekijän tilanteeseen. Viestintä voi esimerkiksi sisältää kannustuslausekkeen, jossa kerrotaan yrityksen tahtotila monimuotoisuuteen ja valmius työn mukautuksiin.

Jos rekrytoinnissa sovelletaan positiivista erityiskohtelua, niin se on tosi hienoa, sanoo Pauli. Positiivinen erityiskohtelu on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden tukemista. Sitä kannattaa ehdottomasti harkita!

Pauli Leinonen työskentelee Työnaika Oy:ssä, joka mahdollistaa työnantajia löytämään potentiaalisia työntekijöitä ja luomaan saavutettavia työpaikkoja.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tai jotain enemmän.

Paulin kanssa keskustellessa tuli selvästi esiin, että esteetön rekrytointi ja henkilölle sopivan työn muotoilu ovat tietoisen työn tuloksia. Eivät pelkän hyvän tahdon tuomia sattumia.

Ne ovat olennaisia työkaluja, kun yritys etsii itselleen parhaita osaajia ja haluaa tarjota heille onnistumisen edellytykset.

Esteettömyyden rakentamisessa tarvitaan ymmärrystä ihmisten moninaisuudesta. Myös neuromoninaisuudesta. Mutta sen jälkeen — ja loppujen lopuksi — asiassa onnistuminen vaatii vain tavallista tekemistä.

Neuromoninaisuus onkin silloin pelkkä sivujuoni hyvän ja kestävän työelämän tarinassa.

Lukuvinkkejä:

Työnaika Oy (kotisivut tekeillä)

Esteetön rekrytointi (Vamlas)

Positiivinen erityiskohtelu (Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivu)

Ps. Järjestämme pe 27.10.2023 seminaarin ”Neurodiversiteetti asiantuntijatyössä – Ihmisten moninaisuus yritysten vahvuudeksi”. Laita päivä talteen ja seuraa ilmoittelua!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *