Palkka on tärkeä! Puhutaanko hetki koodarin palkasta?

Palkka kiinnostaa, ja saakin kiinnostaa, koska sillä on merkitystä. Vaikka palkka ja ansiotaso ovat hyvin arkisia asioita, niistä puhutaan yllättävän vähän. Me Codeolla haluamme osaltamme olla edistämässä palkka-avoimuutta, koska lopulta siinä voittavat kaikki.

Mikä on koodarin palkka    

Ohjelmistokehittäjän palkka voi vaihdella paljonkin riippuen mm. kokemuksesta ja teknologioiden kysynnästä. Codeo on kokeneiden kehittäjien yritys, mikä näkyy myös mediaanipalkkatasossa.

Koodarin palkka (mediaani) oli Codeolla 6652 euroa kuukaudessa kokopäiväistä työaikaa tekevällä vuonna 2020. Vuoden 2021 mediaani julkaistaan myös pian.

Palkkatietämys on kaikille eduksi. Palkkatietämyksellä tarkoitetaan sitä, että yksilö tuntee palkan määräytymisperusteet ja palkkaprosessin sekä ymmärtää, miten oma suoritus vaikuttaa palkkaukseen. Tieto palkan perusteista parantaa käsitystä siitä, miten omaan palkkaan voi vaikuttaa.

Miksi koodarin palkat vaihtelevat

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen mukaan palkan perusteina ovat työtehtävän vaativuus ja työntekijän pätevyys tai muut yrityksen toiminnan kannalta keskeiset tekijät. Työntekijän palkka määräytyy  työehtosopimuksen tehtäväryhmäjärjestelmän perusteella, ellei ole sovittu työpaikkakohtaisen järjestelmän käytöstä.

Henkilökohtaisia palkan määräytymisperusteita ovat mm. työntekijän työsuoritus, ammattitaito, työlle asetetut tulos- ja laatutavoitteet sekä henkilökohtainen pätevyys ja osaaminen. (2.)

Reilu palkka reilusta koodaamisesta

Koodarin palkkamalli Codeolla

Meillä Codeolla palkkamalli on kaikille sama. Se koostuu kolmesta osasta, jotka ovat pohjapalkka, edellisen kuukauden provisio-osuus sekä edellisen tilikauden bonusosuus. Codeolla aloittava henkilö on bonusjärjestelmässä heti töiden aloituksesta asti mukana ja bonus tulee maksuun seuraavan vuoden helmikuussa. Tästä voit tutustua vielä tarkemmin palkkatietoihimme

Miksi palkka-avoimuus on tärkeää

Organisaation näkökulmasta läpinäkyvät palkkaperusteet kertovat henkilöstölle, millaista osaamista ja työsuoritusta omassa organisaatiossa arvostetaan.  Ilman tietoa palkkausjärjestelmästä ja sen perusteista on palkan määräytyminen työntekijän näkökulmasta ennakoimatonta ja sattumanvaraista. Palkka-avoimessa organisaatiossa työntekijällä on oikeus tietää työtovereidensa palkat sekä oikeus kertoa oma palkkansa kenelle tahansa. Palkka-avoimuus kuvaa sitä, miten palkkaukseen liittyvää tietoa on saatavilla ja miten organisaatio kommunikoi ja jakaa tietoa palkka-asioista. Suurin tavoite palkka-avoimuudessa on palkkatasa-arvo, jolloin samanarvoisista tehtävistä maksetaan samoilla perusteilla samansuuruista palkkaa.

Codeo on edelläkävijänä täysin avoin palkkatietojen suhteen. Palkkamalliimme sekä työsopimukseemme voi tutustua verkkosivuillamme, jossa ne ovat julkisesti luettavissa. Palkka-avoimuudesta Codeolla voit lukea lisää vastuullisuusjohtajamme Tommi Ahon blogitestistä Mitä on palkka-avoimuus?

Lähteet:

(1.) Palkkatietämys Suomessa -tutkimus

(2.) Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 2022-2023

(3.) Mothers in Business -blogijulkaisu: Palkka-avoimuus on tasa-arvoteko