Paljon puhetta, paljon tekoja

Hyvän mielen työpaikka luo kestävää työelämää

Hyvinvointi – ja sen tavoittelu – on megatrendi. Kunnosta, jaksamisesta ja voimavaroista puhutaan nykyisin paljon, ja omaa kehoaan voi seurata hyvinkin tarkasti unenlaadusta lähtien. Hyvinvointi ja mieli sen keskeisenä osana ovat keskiössä myös Codeolla. Me emme kuitenkaan ole trendien perässä, vaan toteuttamassa yrityksen missiota: työntekijöitä varten perustetussa yrityksessä halutaan työntekijöiden voivan mahdollisimman hyvin.

Niin työelämässä kuin muillakin elämänalueilla tiedämme, miten elämää pitäisi elää optimaalisesti, mutta inhimillisinä olentoina toimimme voimavarojemme, temperamenttimme ja elämäntilanteidemme ehdoilla.

Codeolla emme halua kenenkään suorittavan hyvinvointia, vaan pyrimme tarjoamaan olosuhteet, joissa hyvinvointi toteutuu vaivattomasti. Erityisen tärkeää meille on rakentaa kestävää työelämää, mutta mitä se tarkoittaa?

Kestävä työelämä huomioi ihmisten erilaiset lähtökohdat, muuttuvat elämäntilanteet sekä työn muutoksen. Kestävässä työelämässä haetaan ennakkoluulottomasti ja joustavasti ratkaisuja, joilla saavutetaan työn mielekkyys ja tuottavuus.

Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin koko uransa ajan. Haluamme, että työ sovittautuu ihmisen elämään, ei toisin päin. Siksi olemme luoneet yrityksemme rakenteet sellaisiksi kuin ne ovat, eli ihmisten elämäntilainteisiin mukautuviksi. Meillä on osaavia asiantuntijoita, joille Codeo luo mahdollisuuden keskittyä siihen mistä he nauttivat ja missä ovat hyviä.

Codeo on perustuksiaan myöten rakennettu koodareita varten. Jo alussa lähdimme ennakkoluulottomasti ja radikaalisti muokkaamaan yrityksen käytänteitä uuteen suuntaan.

Hyvinvoinnin peruspalikat

Perinteisesti työkykyä on katsottu fyysisen kyvykkyyden näkökulmasta. Nykyään painopiste on kuitenkin tietotöissä siirtynyt: fyysisen työssä kuormittumisen sijaan kognitiivinen jaksaminen on kovilla. Aiemmin on menty työn ehdoilla ja ihmisen on ajateltu mukautuvan, mutta ajan myötä on huomattu, ettei se johda parhaaseen lopputulokseen kenenkään kannalta.

Kestävä työelämä syntyy työkyvyn ja työympäristön yhteisvaikutuksena. Työkyky koostuu henkilökohtaisista arvoista, motivaatiosta, osaamisesta sekä terveydestä ja toimintakyvystä. Työympäristö puolestaan muodostuu yrityksen arvoista, rakenteista, toimintatavoista ja johtamisesta sekä tietenkin ihan fyysisestä työskentely-ympäristöstä. Näiden kaikkien on oltava kohdallaan, jotta ihminen voi työssään hyvin.

Jotta voimme puhua kestävästä työelämästä, täytyy jaksamisen, motivaation ja osaamisen kehittymisen olla kunnossa. Ennen kaikkea on kyse tunteesta: hallitsenko työni? Ovatko työolosuhteeni oikeudenmukaiset ja koenko työni merkitykselliseksi? Pysynkö muuttuvan työelämän kärryillä? Saanko riittävästi tukea pysymään muuttuvan työelämän kärryillä?

Hyvän mielen työpaikka

Codeolle myönnettin syksyllä 2021 Hyvän mielen työpaikka® -merkki. Merkki on vahva signaali siitä, että olemme asettaneet tavoitteeksi kestävän työelämän ja suhtaudumme sen rakentamiseen pitkäjänteisenä prosessina. Kokeilemme ja kehitämme toimintatapoja työntekijöidemme mielen hyvinvoinnin tukemiseksi arjessa ja elämän erilaisissa muutostilanteissa. Tavoitteenamme on ottaa ennakkoluulottomasti käyttöön ratkaisuja, jotta työympäristö vastaa nykyajan vaatimuksiin ja työmme luonteeseen.

Jatkuva tavoitteemme on henkilöstön osallistaminen päätöksentekoon, avoin keskustelukulttuuri ja vuorovaikutus sekä tiedon ja ymmärryksen vahvistaminen siitä, miten työtekijät voivat.

Kestävä työelämä pohjautuu arvoihin: reiluus ja läpinäkyvyys ovat vahvasti kytköksissä oikeudenmukaisuuden kokemukseen, joka taas on työhyvinvoinnin vankka perusta.

Paljon tekoja

Haluamme olla viitoittamassa tulevaisuuden työelämää ja tänäkin vuonna viemme asioita entistä pidemmälle. Omalla toiminnallamme olemme jo osoittaneet, että myös reilu ja inhimillinen toiminta voi olla kannattavaa liiketoimintaa. Se luo luottamusta niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin suuntaan.

  • Palkka-avoimuus on tärkeä osa työhyvinvointia, koska se vähentää henkistä kuormaa, epäselvyyksiä ja ristiriitoja.
  • Läpinäkyvyys antaa kenelle tahansa mahdollisuuden arvioida toimintaamme.
  • Codeossa kuka tahansa pystyy halutessaan vaikuttamaan asioihin.
  • Jokainen ihminen on yksilö, eikä sama malli toimi kaikille. Tilanteisiin etsitään yksilölliset ratkaisut.

Codeon perusrakenteet tukevat hyvinvointia monella tapaa. Tietotyössä uupumisen riski on suuri. Muodostamme vapaaehtoisista koostuvan tiimin, jonka tehtävänä on keskustella työkykyyn liittyvistä asioista, ja kehittää uusia tapoja uupumisen ehkäisyyn.

  • Olennaisinta on tunnistaa uupumisen uhkat ja merkit ajoissa. Tähän olemme ottamassa käyttöön työkaluja.
  • Olemme ottaneet käyttöön mielen hyvinvointia edistäviä palveluita ja tarjoamme kattavan työterveyshuollon, jotta jokainen saa varmasti tarvitsemiaan palveluita.
  • Me varmistamme, että ohjelmistokehittäjällä on työympäristö, joka hänelle parhaiten sopii.

Meillä hyvinvoinnin kehittäminen ja seuranta on johdon vastuulla. Vaikka olemmekin hierarkiaton työympäristö, on johdon tehtävänä tarjota hyvinvointia tukevat puitteet.

  • Siksi meillä on vastuullisuusjohtaja, jonka keskeisin tehtävä on huolehtia hyvinvoinnista.

Jotta uudenlaista kulttuuria syntyy, tarvitaan hyviä, toistettavia toimintamalleja. Ihmisten kesken olennaisinta kuitenkin vuorovaikutus, ja niinpä panostamme kohtaamisiin. Vähemmän prosesseja, enemmän kohtaamisia. Ihminen on kaiken keskiössä.