Lisää diversiteettiä ohjelmistoalalle

by Liisa Rusanen 09.02.2023

Ohjelmistoalakin tarvitsee lisää diversiteettiä, koska muuttunut maailma vaatii uusia toimintatapoja. Toimarimme Liisa valottaa aihetta Ohjelmisto- ja e-business ry:n blogissa.