Codeon matka monimuotoisuuteen – perusteet haltuun

Tommi Aho, 13.10.2022

Kuluneena syksynä olemme panostaneet diversiteetin ja inkluusion (D&I) ymmärtämiseen. Teema on ollut hyvin puhutteleva ja tahtomme edistää diversiteettiä ja inkluusiota on vahvistunut.

Diversiteetistä ja inkluusiosta puhuttaessa aiheista ei todellakaan ole pulaa. Ihmiset ovat niin monella tapaa erilaisia ja erilaisuudet vaikuttavat ihmisten elämään niin monella tavoin. On kansallisuus, sukupuoli, kielitaito, ihonväri, fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet, neurokirjon ominaisuudet, seksuaalinen suuntautuminen, jne.

Jokainen meistä on omanlaisensa ja se on tosi mahtava juttu!

Hankaluuksia muodostuu silloin, kun ihmisten ennakkoluulot muodostavat erilaisuuksista täysin perusteettomia esteitä sille, mitä joku voi elämässään saavuttaa tai kuinka häneen suhtaudutaan.

Aihealue on siis erittäin laaja, minkä vuoksi aloitimme muodostamaan jonkinlaista kokonaiskäsitystä siitä. Pyysimme Inklusiivin kertomaan meille D&I-perusteista. Opiskelimme netistä materiaaleja ja luimme blogeja. Olemme keskustelleet asioista niin keskenämme kuin ulkopuolistenkin kanssa. Saimme kuulla asiantuntevia puheenvuoroja mainiossa DEI Forum Nordicsissa sekä FIBS:n monimuotoisuusaamiaisella.

Miksi, miksi, miksi?

Kaiken tämän tiedon sulattelun keskellä olemme aina palanneet kysymykseen Miksi? Kun resurssimme ovat rajalliset, niin meille on tärkeää löytää meille tärkeimmät teemat ja toimenpiteet.

Yleensä D&I-työtä motivoidaan ajattelemalla sen olevan hyväksi liiketoiminnalle tai eettisesti oikein. Myös meidän syymme toimia asiassa loksahtavat luontevasti näiden otsikoiden alle.

Liiketoiminnalliset syyt:

  • Haluamme Codeoon parhaat osaajat riippumatta heidän sellaisista ominaisuuksista, joilla ei ole oikeasti merkitystä työn tekemiseen.
  • Kaikki ihmisryhmät käyttävät ohjelmistoja modernissa yhteiskunnassa. Meillä on hyvä olla kykyä ymmärtää heitä.
  • Työelämän ja yhteiskunnan jatkuva muutos edellyttää sujuvaa yhteistyötä monenlaisten ihmisryhmien kanssa. Silmien ummistaminen ja yhteistyökyvyttömyys ei ole vaihtoehto, jos aikoo menestyä.

Eettiset syyt:

  • Mielestämme ihmiseltä ei saa sulkea mahdollisuuksia osallistua vain siksi, että hän on omanlaisensa tavalla, joka ei haittaa työtä.
  • Mielestämme on oikein, että henkilö saa mahdollisuuden keskittyä siihen missä hän on hyvä.
  • Mielestämme kaikki ansaitsevat tulla kohdatuiksi kokonaisina ihmisinä. Ei vain tulla nopeasti luokitelluksi tietynlaiseksi, koska sattuu olemaan yhteistä jonkin ryhmän kanssa. On ok olla sellainen kuin on. Kaikissa meissä on monia, monia puolia.

Jatkoa seuraa

Nyt kun olemme selvittäneet itsellemme perusteet monimuotoisuudesta ja inkluusiosta, niin voimme suunnata kohti konkreettisia toimenpiteitä. Miten nämä asiat näkyvät ja mitä ne merkitsevät kullekin sidosryhmälle? Asiakkaille, henkilöstölle, rekrykandidaateille?

Epäilemättä meiltäkin löytyy tiedostamattomia rakenteita tai ajatusmalleja, joilla tahtomattamme muodostamme turhia esteitä toistemme tielle ja hankaloitamme arkista elämäämme. Miten voimme siis parantaa toimintaamme? Diversiteetin ja inkluusion edistäminen ei ole pelkästään hyvää tahtoa, vaan se vaatii myös aktiivista tekemistä. Sitä kohti!